Home

کمک یک میلیارد و 84 میلیون تومانی مردم قشم به مدارس

مدیر آموزش وپرورش قشم با بیان اینکه برگ برنده مدارس قشم، همراهی و پشتوانه مردمی است، از کمک یک میلیارد و 84 میلیون تومانی مردم و خیرین در سال تحصیلی گذشته خبرداد.

از: برنا نیوز
کمک یک میلیارد و 84 میلیون تومانی مردم قشم به مدارس