معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: بدون آگاهی از فرآیند ها و تخصص، کار فرهنگی تأثیر معکوس دارد

دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: بدون آگاهی از فرآیند ها و تخصص، کار فرهنگی تأثیر معکوس دارد

دکتر سید ضیاهاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در جمع اعضای هیئت رئیسه و مدیران فرهنگی دانشگاه ارومیه گفت :مداخله در تحول فرهنگی نیازمندی ها و اطلاعات وسیع تری می طلبد و صرف دغدغه فرهنگی کافی نیست و بدون آگاهی از فرآیند ها و تخصص، کار فرهنگی تأثیر معکوس دارد.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، در این دیدار دکتر هاشمی با اشاره به وضعیت فرهنگی دانشگاه ها افزود: طبق پژوهش های انجام شده بیش از 92 درصد دانشجویان به مبدأ و معاد اعتقاد راسخ داشته و اکثریت آنها فرایض دینی را انجام می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: ما باید در ترویج و گسترش حجاب با همدلی و با تکیه بر روش های فرهنگی و به صورت زمان بندی شده حرکت کنیم.

دکتر هاشمی همچنین به نقش استادان دانشگاه در کارهای فرهنگی اشاره و افزود: اعتماد، تعامل و مشارکت استادان در فعالیت های فرهنگی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

گفتنی است در این نشست دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی این دانشگاه ارائه کرد.

 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: بدون آگاهی از فرآیند ها و تخصص، کار فرهنگی تأثیر معکوس دارد
از: برنا نیوز
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: بدون آگاهی از فرآیند ها و تخصص، کار فرهنگی تأثیر معکوس دارد