Home

انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها

دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵
انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها

یکی از مهمترین اقدامات دولت در سال 95، انضباط مالی، بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت در حوزه بودجه عمومی دولت به شرح زیر است:

وضعیت بخش در سه سال اخیر

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت گردد. بررسیهای اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید. در سال های 1393 و 1394 علیرغم کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد علیرغم کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد نماید.

عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن ها است (جدول 7)، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می باشد.

وضعیت برخی از شاخص های کلیدی بودجه در سال‌های گذشته (درصد)

شاخص

1389

1390

1391

1392

1393

1394

سهم درآمد نفتی از کل مصارف دولت

45

48

40

43.4

35.2

30.5

سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت

68

77

85

82.2

81.8

85.2

سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت

24

22

15

13.8

15.6

13.6

نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای

43

36

44

40.7

48.6

45.5

نسبت مالیات به  GDP

6.6

5.9

5.8

5.4

6.6

7.2

اقدامات مهم دولت در سال‌های اخیر

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با  تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید است. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌های زیر در اصلاح فرایند اجرای بودجه اتخاذ شده است:

چشم‌انداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال 1395

بر اساس عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 9/13 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 3/14 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 8/15 درصدی داشته است. بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که 84 درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق گردد.

بر این اساس با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می‌رود که اهداف و جهت‌گیری‌های زیر محقق گردد:

 

 

 

انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها
از: برنا نیوز
انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها