Home

سونوگرافیست‌هایی که با 2 میلیون تومان حکم مرگ صادر می‌کنند

رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان با انتقاد از فعالیت غیرقانونی برخی سونوگرافیست‌ها گفت: هم‌اکنون فردی وجود دارد که در ازای دریافت 2 میلیون تومان با زدن سوزن به قلب جنین چهارماهه در رحم مادر باعث کشته شدن جنین می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
سونوگرافیست‌هایی که با 2 میلیون تومان حکم مرگ صادر می‌کنند