Home

«زیرمیزی» به مدارس غیردولتی تهران رسید/ برخی مدارس غیردولتی پایتخت تا ۵ میلیون زیرمیزی می‌گیرند

در شرایطی که آموزش و پرورش تهران شهریه مصوب مدارس غیردولتی را اعلام کرده است، اما مدارسی که سقف شهریه دریافتی آنها نزدیک به پنج میلیون تومان است، همچنان تا ۱۰ میلیون تومان از اولیا طلب پول می‌کنند.

از: خبرگزاری فارس
«زیرمیزی» به مدارس غیردولتی تهران رسید/ برخی مدارس غیردولتی پایتخت تا ۵ میلیون زیرمیزی می‌گیرند
  test