بدهی ۷۸ هزار میلیاردی بیمه‌ها به نظام سلامت/ دولت در صدر بدهکاران

بدهی ۷۸ هزار میلیاردی بیمه‌ها به نظام سلامت/ دولت در صدر بدهکاران

قائم مقام وزیر بهداشت، با انتقاد از تأخیر یکساله پرداخت بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی گفت: بیمه ها ۷۸ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال تنها از سال ۹۴ به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدهکارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص میزان بدهی بیمه ها به مراکز درمانی، گفت: بر اساس اسناد ارسالی 4 بیمه اصلی در سال 94، مبلغ 78 هزار و 436 میلیارد ریال به مراکز درمانی و بیمارستان ها بدهکار هستند.

وی با انتقاد از اینکه سازمان بیمه سلامت در پرداخت بدهی خود با تاخیر بیشتری در مقایسه یا سایر بیمه‌ها روبه رو است، افزود: بیمه سلامت در پرداخت بدهی خود از خرداد سال گذشته تاکنون یکسال تاخیر داشته است، ضمن اینکه از ابتدای سال 95 تاکنون نیز هنوز یک ریال بیمه ها بابت بدهی خود به مراکز درمانی پرداخت نکردند.

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص میزان بدهی هر کدام از 4 بیمه اصلی به خانه ملت گفت:  در سال 94 بیمه سلامت ایرانیان 51 هزار و 690 میلیارد ریال ، بیمه تامین اجتماعی 21 هزار و 454 میلیارد ریال، بیمه نیروهای مسلح 4 هزار 224 میلیارد ریال و بیمه کمیته امداد یک هزار و 68 میلیارد ریال به مراکز درمانی بدهکار هستند که در مجموع رقمی معادل 78 هزار و 436 میلیارد ریال را شامل می شود.

بدهی ۷۸ هزار میلیاردی بیمه‌ها به نظام سلامت/ دولت در صدر بدهکاران