۵ هدیه خداوند به روزه‌داران/ نزول کتب آسمانی در ماه رمضان

۵ هدیه خداوند به روزه‌داران/ نزول کتب آسمانی در ماه رمضان

در روایتی از کتاب کافی آمده است که همه کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده، همچنان که قرآن کریم نیز در شب قدر بر انسان نازل شده است، همین امر بر اهمیت شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان می‌افزاید.

خبرگزاری فارس ـ‌حجت‌الاسلام ناصر رفیعی (استاد جامعةالمصطفی العالمیه، کارشناس رسانه): ماه رمضان آغاز یک سال تربیتی است ما سال‌های مختلفی از سال شمسی گرفته تا قمری، میلادی و خمسی و ... داریم اما در احادیث داریم که ماه رمضان آغاز سال است شاید منظور این است که اول سال تربیتی، خودسازی، اصلاح و ترقی انسان است.

همانطور که طبیعت در بهار نو می‌شود، مال انسان در آغاز سال خمسی پاک می‌شود این سال رمضان هم که اول سال هم هست، سال روح است نه سال طبیعت و مال، لذا سال رمضان را اول سنه گفته‌اند.

رمضان باز شدن درب دانشگاه خودسازی است همه ما هم دانشجوی این دانشگاه هستیم حال ممکن است کسی واحدهای زیادی از خودسازی و تطهیر و ... بگیرد و ارتقا به مراتب عالی پیدا می‌کند و کسی واحدهای کمتری می‌گیرد در هر حال این ماه باز شدن یک دانشگاه تربیتی است.

رسول خدا(ص) فرمود سفره رمضان را نه تا به حال کسی دیده و نه شنیده است و هر چقدر هم کسی فکر کند همین چیزهای ساده به ذهنتان می‌رسد بنابراین این سفره را فقط یک گروه بر سر آن می‌نشینند و آن هم فقط روزه دارها هستند در روایت دیگری می‌فرمایند که اگر مردم می‌دانستند در این ماه چه خبر است و چقدر زمینه رشد و تعالی فراهم است، آرزو می‌کردند این ماه یک سال بود.

ماه رمضان، ماه فرصت یابی برای آشتی با خدا و دیگران است. این ماه فرصت برنامه ریزی و تقوا و تقویت اراده ، حسن خلق و حسن برخورد است.

تمام کتاب‌های آسمانی در ماه رمضان نازل شده است خود قرآن که مشهور است این کتاب در ماه رمضان نازل شده اما پیامبر اکرم (ص) فرمود که تمام کتب آسمانی در این ماه نازل شده است در روایتی از کتاب کافی، جلد دوم هم داریم که اول ماه رمضان صحف حضرت ابراهیم(ع) نازل شد، تورات در ششم ماه رمضان بر حضرت موسی (ع) و سیزدهم ماه مبارک رمضان، انجیل بر حضرت عیسی(ع) و هجدهم ماه رمضان زبور بر داود(ع) نازل و در نهایت بیست و سوم ماه رمضان نزول قرآن کریم صورت گرفت که خود این تقویت اهمیت شب بیست و سوم ماه رمضان است.

علت اینکه می‌گویند شیطان در این ماه ضعیف می‌شود؛ به دو جهت است؛ نخست اینکه نیروی کمکی خیر برای انسان خیلی زیاد است و خود به خود به عقب نشینی شیطان می‌انجامد در حدیث داریم که این ماه شبانه روز فرشته‌های آسمانی برای روزه داران دعا می‌کنند تعدادشان را هم هیچکس به جز خود خداوند نمی‌داند. رحمت و لطف خدا گسترده می‌شود و نفس او تسبیح محسوب می‌شود و دلیل دوم هم این است که انسان در این ماه گره‌های مستحبات و ترک گناه را سخت می‌کند و شیطان نمی‌تواند این گره‌ها را باز کند. بنابراین علت اینکه شیطان در این ماه دستش بسته است همین دو نکته است.

پیغمبر اسلام (ص) فرمودند: خدا به امت من در ماه مبارک رمضان پنج جایزه داده است که امت‌های قبل از من چنین چیزی را به این شکل نداشتند؛ نخست اولین شب و روز ماه رمضان خدا به آنها نظر و توجه خاص می‌کند این توجه خاص با نگاه کردن معمولی متفاوت است. دوم اینکه تمام شبانه روز ماه مبارک ملائکه برای روزه دار طلب مغفرت می‌کند و سوم خدا اول رمضان به بهشت فرمان می‌دهد که خود را برای بنده روزه دار من زینت کن.

چهارم وقتی که ماه تمام می‌شود و از این ماه روزه دار عبور می‌کند و آخرین شب ماه رمضان خداوند همه گناهان را می‌آمرزد یک نفر از پیامبر پرسید که منظور از این امر شب قدر است، پیغمبر(ص) فرمود که خیر،‌ منظور شب عید است. پنجم بوی دهان روزه‌دار که به ظاهر خوش نیست اما نزد خدا مثل عطر می‌ماند.

۵ هدیه خداوند به روزه‌داران/ نزول کتب آسمانی در ماه رمضان