Home

۵ هدیه خداوند به روزه‌داران/ نزول کتب آسمانی در ماه رمضان

در روایتی از کتاب کافی آمده است که همه کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده، همچنان که قرآن کریم نیز در شب قدر بر انسان نازل شده است، همین امر بر اهمیت شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان می‌افزاید.

از: خبرگزاری فارس
۵ هدیه خداوند به روزه‌داران/ نزول کتب آسمانی در ماه رمضان