مرگ حداقل دو نفر طی تیراندازی در تگزاس

در ادامه خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، تیراندازی در تگزاس حداقل دو کشته و یک زخمی برجای گذاشته است.

<
از: خبرگزاری فارس
مرگ حداقل دو نفر طی تیراندازی در تگزاس