Home

قلبم را به تقوا آزمایش کن+صوت

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان را در حالی زمزمه می‌کنیم که از خداوند منان می‌خواهیم گناهان ما را بشوید و از هر گونه عیبی ما را پاک سازد، چرا که او چشم‌پوش لغزش‌های گناهکاران است.

از: خبرگزاری فارس
قلبم را به تقوا آزمایش کن+صوت
  test