صدور حکم امحای 11 هزار عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در زنجان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از صدور حکم امحای 11 هزار و 180 عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در زنجان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
صدور حکم امحای 11 هزار عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در زنجان