علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب پیوست+عکس

جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب پیوست+عکس

علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب کرواسی پیوست.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب کرواسی پیوست.
کریمی امروز صبح تست پزشکی داد و دقایقی پیش هم قراداد خود را امضا کرد.
وی در انتظار صدور آی تی سی از باشگاه سپاهان است.

علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب پیوست+عکس
علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب پیوست+عکس
علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب پیوست+عکس