احیاء کارخانه‎های تعطیل و نیمه‌تعطیل بروجرد ضروری است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: احیاء کارخانه‎های تعطیل و نیمه‌تعطیل این شهرستان ضروری است.

<
از: خبرگزاری فارس
احیاء کارخانه‎های تعطیل و نیمه‌تعطیل بروجرد ضروری است