Home

طرح «تلاوت نور» در سمنان اجرا شد

طرح «تلاوت نور» همزمان با ماه مبارک رمضان در استان سمنان اجرا شد.

از: خبرگزاری فارس
طرح «تلاوت نور» در سمنان اجرا شد
  test