فعالیت 107 پایگاه غنی‌سازی اوقات فراغت در شهرستان زنجان

مسؤول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان گفت: 107 پایگاه غنی‌سازی اوقات فراغت در سطح زنجان طی ایام تابستان فعالیت خواهند کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
فعالیت 107 پایگاه غنی‌سازی اوقات فراغت در شهرستان زنجان