Home

نخست‌وزیر عراق: داغ انفجار الکراده را بر دل داعش می‌گذاریم

نخست‌وزیر عراق با عیادت از مجروجان انفجار خونین «الکراده» بر انتقام از تروریست‌های داعش، تأکید کرد.

از: خبرگزاری فارس
نخست‌وزیر عراق: داغ انفجار الکراده را بر دل داعش می‌گذاریم