Home

وجود فقر و محرومیت زیبنده نظام اسلامی نیست/ روحیه و فرهنگ بسیجی راهکار خروج از تنگناهای موجود

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه فقر و محرومیت زیبنده نظام اسلامی نیست، روحیه و فرهنگ بسیجی و دگرخواهی در پرتو عبودیت را راهکار خروج از تنگناهای موجود دانست.

از: خبرگزاری فارس
وجود فقر و محرومیت زیبنده نظام اسلامی نیست/ روحیه و فرهنگ بسیجی راهکار خروج از تنگناهای موجود