احیای زاینده‌رود با کاهش 8 تا 10 درصدی مصرف آب/ وضعیت نامطلوب تالاب‌های کشور

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست گفت: اگر ستادی برای احیای زاینده‌رود همانند ستاد احیای دریاچه ارومیه در اصفهان تشکیل شود، به شرط کاهش مصرف تا 4 سال دیگر زاینده‌رود احیا و پایادار خواهد شد.

<
از: خبرگزاری فارس
احیای زاینده‌رود با کاهش 8 تا 10 درصدی مصرف آب/ وضعیت نامطلوب تالاب‌های کشور