تصویب سرمایه‌گذاری خارجی امسال از 8میلیارد دلار می‌گذرد/ اروپایی‌ها متقاضیان اصلی

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران گفت: پس از اجرای برجام تاکنون مجوز حدود 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به ویژه برای کشورهای اروپایی در ایران صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور انجام شود.

<
از: خبرگزاری فارس
تصویب سرمایه‌گذاری خارجی امسال از 8میلیارد دلار می‌گذرد/ اروپایی‌ها متقاضیان اصلی