همایش ملی «اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی» برگزار می‌شود

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) در زادگاه این مفسر قرآن کریم برگزار می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
همایش ملی «اخلاق علم و اخلاق حرفه‌ای در مکتب علامه طباطبایی» برگزار می‌شود