Home

تفسیر قرآن نوجوان با عنوان نامه‌های آسمانی منتشر می‌شود

مدیر گروه تفسیر و متون آموزشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از چاپ تفسیر قرآن نوجوان با عنوان نامه‌های آسمانی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
تفسیر قرآن نوجوان با عنوان نامه‌های آسمانی منتشر می‌شود
  test