Home

آغاز برداشت پیاز از اراضی روستای دارابکلای میاندورود

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از آغاز نخستین برداشت پیاز در 5 هزار و 500 متر از اراضی روستای دارابکلای بخش مرکزی میاندورود خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
آغاز برداشت پیاز از اراضی روستای دارابکلای میاندورود