Home

برگزاری هرساله اردوی دانش‌آموزان مناطق مرزی از امروز

معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: رویدادها و اتفاقات تاریخی منطقه‌های خود را باید حداقل یک‌بار هم که شده است بخوانید و روی آن فکر کنید که روی افکار و آینده شما تأثیر به سزایی خواهد داشت.

از: خبرگزاری فارس
برگزاری هرساله اردوی دانش‌آموزان مناطق مرزی از امروز
  test