Home

شهدا اجازه تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی را نمی‌دهند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پردیس با اشاره به تجمع چند هزار نفری مردم در پردیس در وداع با شهید مدافع حرم گفت: شهدا اجازه تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی را به دشمنان نمی‌دهند.

از: خبرگزاری فارس
شهدا اجازه تغییر فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی را نمی‌دهند