Home

3 درصد تسهیلات بانکی دولت به بنگاه‌های اقتصادی قزوین اختصاص دارد

معاون دفتر امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: بر اساس بسته حمایتی بسیاری از موانعی که بنگاه‌های اقتصادی در ارائه تسهیلات در سیستم بانکی با آن مواجه بودند، برطرف می‌شود که معادل سه درصد این تسهیلات به استان قزوین اختصاص دارد.

از: خبرگزاری فارس
3 درصد تسهیلات بانکی دولت به بنگاه‌های اقتصادی قزوین اختصاص دارد
  test