نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در بجنورد گشایش یافت

نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در محل دائمی شرکت نمایشگاه‌های خراسان شمالی در بجنورد گشایش یافت.

<
از: خبرگزاری فارس
نمایشگاه تخصصی مبلمان و لوستر در بجنورد گشایش یافت