خانم ابتکار! «گرد و غبار» خفه گرداند اگر آید و بیرون نرود!

گرد و غبار امروز در زابل، فردا در خوزستان و پس فردا در قم و این داستان همچنان ادامه دارد، این میهمان ناخوانده کشورمان انگار خیال رفتن ندارد و میهمان ناخوانده‌ای است که خفه گرداند اگر آید و بیرون نرود!

<
از: خبرگزاری فارس
خانم ابتکار! «گرد و غبار» خفه گرداند اگر آید و بیرون نرود!