Home

متولیان بازار مالی کشور به دنبال کسب تجربه‌های جدید در دنیا باشند/ بازار سرمایه در کنار بانک به تامین مالی بنگاهها کمک کند

نایب رئیس مجلس گفت: دنیای امروز فراتر از محدوده‌هایی است که در ذهن خود تصور کرده‌ایم و باید نمایشگاه‌ها فرصتی برای بهترین تجربیات و رویدادها در کشور باشند.

متولیان بازار مالی کشور به دنبال کسب تجربه‌های جدید در دنیا باشند/ بازار سرمایه در کنار بانک به تامین مالی بنگاهها کمک کند