Home

انقلابی ماندن یعنی دوری از اشرافی‌گری/ شاخصه اصلی اصولگرایی مطیع امر رهبری بودن است

امام جمعه موقت لنده با بیان اینکه شاخصه اصلی اصولگرایی مطیع امر رهبری بودن است گفت: تبعیت از ولایت فقیه و رهبری باید در همه عرصه‌ها اجرایی شود و امروز انقلابی به معنای دوری گزیدن از اشرافی‌گری، ریاست‌طلبی و تجمل‌گرایی است.

از: خبرگزاری فارس
انقلابی ماندن یعنی دوری از اشرافی‌گری/ شاخصه اصلی اصولگرایی مطیع امر رهبری بودن است
  test