Home

پیست موقت دوچرخه‌سواری بانوان قوچان آماده شد

رئیس هیأت دوچرخه‌سواری قوچان با انتقاد از اینکه در گذشته مکان مناسبی برای رکاب زدن بانوان وجود نداشت از فراهم شدن پیست موقت دوچرخه‌سواری برای بانوان این شهر خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
پیست موقت دوچرخه‌سواری بانوان قوچان آماده شد