ایلدیریم: بشار باید برود تا سوریه تغییر کند / اسد و داعش فرقی ندارند

نخست‌وزیر ترکیه اظهار داشت: قطعا سوریه نیازمند تغییر است اما اول از همه، اسد باید تغییر کند. بدون تغییر اسد، در سیاست ترکیه هم تغییری حاصل نمی‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
ایلدیریم: بشار باید برود تا سوریه تغییر کند / اسد و داعش فرقی ندارند