Home

تولید 18 هزار تُن شیر در قوچان از ابتدای سال تاکنون

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان از تولید 18 هزار و 240 تُن شیر از ابتدای سال تاکنون خبر داد که از طریق 7 مرکز فعال جمع‌آوری شیر تحویل کارخانه‌های لبنی شده است.

از: خبرگزاری فارس
تولید 18 هزار تُن شیر در قوچان از ابتدای سال تاکنون