Home

شهدا انقلاب را بیمه کرده‌اند

عضو هیأت عالی حل اختلاف قوا با بیان اینکه اقتدار امروز ایران به برکت خون شهدا است، گفت: شهدا انقلاب را بیمه کرده‌اند.

از: خبرگزاری فارس
شهدا انقلاب را بیمه کرده‌اند