Home

نظارت «تعزیرات» بر تخلفات مدارس غیردولتی قانونی نیست/ برخورد با متخلفان به عهده آموزش و پرورش است

مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام مراحل رسیدگی به شکایات، نظارت و برخورد با متخلفان درباره مدارس غیردولتی با آموزش و پرورش است و هیچ دستگاه دیگری مستقیماً نمی‌تواند در این امور دخالت کند.

<
از: خبرگزاری فارس
نظارت «تعزیرات» بر تخلفات مدارس غیردولتی قانونی نیست/ برخورد با متخلفان به عهده آموزش و پرورش است