Home

پالایش نفت تهران 12 تومان سود سهام و 240 میلیون تومان پاداش هیات مدیره داد/تحقق سود خالص 2 درصدی از کل فروش

مجمع عادی سالیانه سهامداران پالایش تهران در حالی برگزار شد که تقسیم سود نقدی 12 تومانی به ازای هر سهم میان سهامداران و تعیین پاداش 240 میلیون تومانی برای هیات مدیره از مصوبات این مجمع بود.

پالایش نفت تهران 12 تومان سود سهام و 240 میلیون تومان پاداش هیات مدیره داد/تحقق سود خالص 2 درصدی از کل فروش