وزیر بهداشت به مقام شامخ شهدای صحنه ادای احترام کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بدو ورود به شهرستان صحنه، به مقام شامخ شهدای این منطقه ادای احترام کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
وزیر بهداشت به مقام شامخ شهدای صحنه ادای احترام کرد