Home

خانواده شهدا شفاعت‌کنندگان جامعه هستند

نماینده ولی‌فقیه در گیلان خانواده شهدا را اتصال‌دهنده جامعه به شهدا دانست و گفت: خانواده شهدا شفاعت‌کنندگان جامعه هستند.

از: خبرگزاری فارس
خانواده شهدا شفاعت‌کنندگان جامعه هستند