Home

گولن: فکر نمی‌کنم آمریکا اهمیتی به درخواست استردادم بدهد

فتح‌الله گولن، ضمن تاکید بر لزوم بی‌توجهی به درخواست آنکارا برای استرداد او گفت که فکر نمی‌کند آمریکا به درخواست «رژیم دیکتاتوری ترکیه» اهمیتی بدهد.

از: خبرگزاری فارس
گولن: فکر نمی‌کنم آمریکا اهمیتی به درخواست استردادم بدهد