Home

اختصاص تسهیلات 10 هزار میلیارد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

با تصمیم هیأت وزیران، بانک مرکزی موظف شد مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

از: خبرگزاری فارس
اختصاص تسهیلات 10 هزار میلیارد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی