Home

آموزش خبرنگاری اهداف مهم بسیج رسانه میاندورود است

مسؤول بسیج رسانه میاندورود تربیت و آموزش علاقه‌مندان به حرفه خبرنگاری را مورد توجه بسیج رسانه این شهرستان عنوان کرد و گفت: کلاس‌های آموزش خبرنویسی، گزارش‌نویسی، عکاسی خبری، زبان بدن و... در میاندورود برگزار می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
آموزش خبرنگاری اهداف مهم بسیج رسانه میاندورود است