Home

اجرای طرح پژوهشی کشت ارقام مقایسه‌ای آفتابگردان در میاندورود

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود گفت: کشت ارقام مقایسه‌ای آفتابگردان در سطح 5 هکتار از اراضی زراعی دشت ناز میاندورود برای اولین‌بار در استان انجام شد.

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
اجرای طرح پژوهشی کشت ارقام مقایسه‌ای آفتابگردان در میاندورود

سید شبر موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان میاندورود، اظهار کرد: در راستای افزایش تولید در واحد سطح و مقاومت گیاه آفتابگردان در برابر بیماری‌ها و تنش‌های محیطی، کشت ارقام مقایسه‌ای آفتابگردان در سطح 5 هکتار از اراضی زراعی دشت ناز میاندورود برای اولین‌بار در استان انجام شد.

وی بیان کرد: تاکنون در میاندورود به‌غیر از 5 هکتار طرح پژوهشی نیز رقم اسکار در سطح 40 هکتار و رقم نوواک در سطح 4 هکتار کاشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود خاطرنشان کرد: کاشت رقم‌های دوکات در سطح 4 هکتار و فانتازیا در حدود 40 هکتار در دست انجام است.