ارسال 265 اثر به بخش ادبی جشنواره تی‌تی در آمل

مسؤول انجمن شعر و ادب آمل از ارسال 265 مورد اثر به دبیرخانه بخش ادبی دومین جشنواره فرهنگی و هنری تی‌تی در این شهرستان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
ارسال 265 اثر به بخش ادبی جشنواره تی‌تی در آمل