انصاری: خیلی‌ها می‌توانستند مرد سال اخلاق شوند/ این جایزه مجبورم می‌کند با اخلاق‌تر باشم

مرد سال اخلاق ایران گفت: خیلی‌ها می‌توانستند به عنوان مرد سال اخلاق انتخاب شوند، اما خوشحالم که این جایزه قسمت من شد.

<
از: خبرگزاری فارس
انصاری: خیلی‌ها می‌توانستند مرد سال اخلاق شوند/ این جایزه مجبورم می‌کند با اخلاق‌تر باشم