IOC: ورزشکاران روس دارای سابقه دوپینگ از المپیک ریو محروم هستند!

کمیته بین‌المللی المپیک در ظاهر رای نهایی خود را به حضور روسیه در المپیک ریو صادر کرد ولی مجازات سنگینی را برای ورزشکاران این کشور در نظر گرفته است.

<
از: خبرگزاری فارس
IOC: ورزشکاران روس دارای سابقه دوپینگ از المپیک ریو محروم هستند!