Home

تکذیب نگارش بیانیه‌ توسط جراحان/ عینک سیاسی را بردارید

سخنگوی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه هر کس در حوزه سلامت باید عینک سیاسی را بردارد گفت: سخنان وزیر بهداشت درباره یک بیمارستان استان البرز ناشی از مشاهده شخص وزیر و من در مرداد سال ۹۳ بود که بیماران روی برانکارد مراقبت می‌شدند و تخت کافی وجود نداشت.

از: خبرگزاری فارس
تکذیب نگارش بیانیه‌ توسط جراحان/ عینک سیاسی را بردارید