نظر علامه طباطبایی(ره) درباره غایت تفسیر قرآن

معنی گناه هم این است: هر آنچه غیر از فرمان پروردگار عالم است و عامل می‌شود ما از هدایت و عقل دور شویم. لذا هر عملی که ما را به دور از هدایت ببرد، گناه می‌شود. این یک نکته‌ بسیار مهم است.

<
از: خبرگزاری فارس
نظر علامه طباطبایی(ره) درباره غایت تفسیر قرآن