نرخ بیکاری در سنین 15 تا 29 سال رقم بالایی دارد

استاندار کردستان گفت: در جامعه ما که درصد بسیار قابل توجهی را جوان تشکیل می‌دهد مشکل اصلی بیکاری است و نرخ بیکاری در سنین 15 تا 29 سال از رقم بالایی برخوردار است.

<
از: خبرگزاری فارس
نرخ بیکاری در سنین 15 تا 29 سال رقم بالایی دارد