Home

آتش‌سوزی در 3 منطقه حفاظت شده محیط زیست کرمانشاه

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه از وقوع آتش‌سوزی هم‌زمان در سه منطقه حفاظت شده محیط زیست شامل مناطق چالابه، نجی‌وران و روستای لعل‌آباد خبر داد و گفت: مهار سریع آتش با استفاده از امکانات موجود را در دستور کار قرار دادیم.

از: خبرگزاری فارس
آتش‌سوزی در 3 منطقه حفاظت شده محیط زیست کرمانشاه
  test