Home

ناری: خدا پدر کوزه‌گری را بیامرزد/ امیدوارم بیشتر از این آبروی‌مان نرود!

کارشناس هندبال ایران گفت: برای فدراسیون هندبال می‌توان گفت که هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد.

از: خبرگزاری فارس
ناری: خدا پدر کوزه‌گری را بیامرزد/ امیدوارم بیشتر از این آبروی‌مان نرود!