پیش برندگی انقلاب اسلامی در دستور کار جوانان مؤمن قرار گیرد/ضربات متعدد جریان غیرانقلابی به کشور

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: اینکه می‌گوییم از انقلاب دفاع می‌کنیم برای پیش برد انقلاب اسلامی کفایت نمی‌کند بلکه باید علاوه بر حفظ وضع موجود پیش برندگی انقلاب را جوانان مؤمن در دستور کار خود قرار دهند.

<
از: خبرگزاری فارس
پیش برندگی انقلاب اسلامی در دستور کار جوانان مؤمن قرار گیرد/ضربات متعدد جریان غیرانقلابی به کشور