تعطیلی پروژه یک میلیارد تومانی استخر شنای باشت به دلیل بدهی 15 میلیون تومانی

جوانان باشتی در حالی در فصل گرما از نبود استخر برای گذران اوقات فراغت در رنج و عذابند که تعطیلی پروژه یک میلیارد تومانی استخر شنای باشت به دلیل بدهی حدود 15 میلیون تومانی را شاهدیم.

<
از: خبرگزاری فارس
تعطیلی پروژه یک میلیارد تومانی استخر شنای باشت به دلیل بدهی 15 میلیون تومانی